Informace k provozu školy od 24. května 2021 – AKTUALIZOVÁNO dne 22.5.!!

Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se k 24. 5. 2021 mění následující:

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. JE UMOŽNĚNO VYUŽÍVÁNÍ ŠATEN, SPRCHY JSOU NADÁLE ZAKÁZÁNY,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLY REALIZOVANÁ V PRŮBĚHU JEDNOHO VYUČOVACÍHO DNE MIMO BUDOVU ŠKOLY JE UMOŽNĚNA.  

Na přítomné žáky se vztahuje  článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování s výslovně vymezenými výjimkami).  Výjimky se týkají doložení prodělaného onemocnění COVID-19 V POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCÍCH, doložení testování na protilátky nebo  certifikátu MZ ČR o provedeném očkování pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní v případě dvoudávkového schématu.

Testování antigenními testy bude probíhat 1x týdně bezprostředně po příchodu do školy
(ve třídě na začátku první vyučovací hodiny) nebo na Domov mládeže.  

Dále pro zajištění bezpečného provozu škol a školských zařízení je nutná ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM nebo obdobným prostředkem  (např. FFP2, KN95) 
dle Mimořádného opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN.

Přítomným žákům  je možné poskytovat školní stravování, a to při dodržení následujících pravidel:
rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,

Žákům přihlášeným k ubytování ve školním roce 2020/2021 bude poskytováno také ubytování v Domově mládeže.

Srdečně vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 19.5. 2021