Třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

proběhnou znovu online prostřednictvím Teams

dne 15. dubna od 15 h.

Třídní učitelé pošlou všem rodičům svých žáků odkaz na tyto schůzky prostřednictvím Komens.

Dozvíte se zde nejen obecné informace k dané třídě, ale také konkrétní informace k prospěchu a plnění povinností  v souvislosti s distanční výukou.

Prosím žáky, aby svým rodičům (zákonným zástupcům) pomohli s připojením na schůzky, pokud nejsou na tento způsob komunikace ještě zvyklí.
Třídní učitele je možné také oslovit mailem nebo telefonicky.


Přeji Vám všem hodně zdraví

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 6.4. 2021