Den učitelů

Vážené kolegyně a kolegové, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci,
dovolte mi při příležitosti Dne učitelů Vás pozdravit a popřát Vám především hodně zdraví a sil při zvládání úkolů, které jsou pro nás všechny nové, nečekané a velmi náročné.

Přikládám zdravici naší radní a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚZK:

https://www.zkola.cz/prani-ke-dni-ucitelu/

Děkuji Vám srdečně a upřímně za Vaši práci

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 27.3. 2021