Výsledky přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

 
82-51-L/01
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: zde

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: zde
Výsledky 2. kola přijímacího řízení: zde

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: zde
Výsledky 2. kola přijímacího řízení: zde

Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 5. 2. 2021.
Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.


V Luhačovicích dne 5. února 2021
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 5.2. 2021