Třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021

proběhnou tentokrát online prostřednictvím Teams

dne 18. listopadu od 15 h do 16:30 h.

Třídní učitelé pošlou všem rodičům svých žáků odkaz na tyto schůzky prostřednictvím Komens.

Dozvíte se zde nejen obecné informace k dané třídě, ale také konkrétní informace k prospěchu a plnění povinností  v souvislosti s distanční výukou.

Prosím žáky, aby svým rodičům (zákonným zástupcům) pomohli s připojením na schůzky, pokud nejsou na tento způsob komunikace ještě zvyklí.
Třídní učitele je možné také oslovit mailem nebo telefonicky.

Věřím, že další třídní schůzky už proběhnou u nás ve škole „běžným“ způsobem a že tato nešťastná doba skončí co nejdříve.

Přeji Vám hlavně zdraví

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 9.11. 2020