Informace k výuce od 5. 10. do odvolání

Dle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 s účinností od 5. října 2020  je omezen provoz středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách. Výuka bude obnovena celostátně, zatím nejsou podrobnější informace o konkrétním datu.

Tzn. že od pondělí 5. října probíhá distanční výuka.  

Distanční výuka  je realizována dle platného rozvrhu  prostřednictvím systému Bakaláři – Komens a Moodle.  Tam, kde je to účelné, využíváme Microsoft Teams, videokonference Jitsi meet nebo Skype.

Vyučující vás na online výuku vyzývají prostřednictvím Komens v časech dle rozvrhu nebo v jiném čase, na kterém se společně dohodnete.

Dle poslední novelizace školského zákona č. 349/2020 Sb. je distanční výuka povinná pro všechny žáky!!! Novela tohoto zákona se promítla i v Příloze č. 1 školního řádu, který je k dispozici na nástěnce Komens a také na webových stránkách školy.

Přistupujte k povinnosti distančního vzdělávání zodpovědně, zasílejte zadané úkoly, samostatné práce, referáty apod. včas, i toto období distančního vzdělávání ovlivní vaše známky za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

 

 

 

Příspěvek byl publikován 15.10. 2020