Výtvarný kurz – Land Art 2020

Ve dnech 16. 9. – 18. 9. 2020 proběhl dle osnov výtvarné přípravy třídy  2.U trochu odlišný způsob výuky přímo v přírodě. Původně měl kurz proběhnout tradičně na Maršově, ale mimořádně se letos uskutečnil přímo v Luhačovicích.

V nedalekém lese nad dílnami uměleckých řemesel vznikaly po dobu tří dnů objekty, které měly motivovat žáky k přemýšlení, prohloubit představivost, jenž mohli vtisknout pomocí přírodních materiálů do vytvářených objektů.

Smyslem kurzu bylo ukázat, že i v přírodě se nachází inspirace pro vytvoření zajímavého výtvarného dílka a to tak může mít i vlastní „život“.
Objekty jsou zasazeny přímo v terénu a evokují mnohdy k přemýšlení o jejich významu. Nijak nenarušují okolí ani jej neznečišťují, neboť na jejich realizaci se používají přírodní materiály, které pak přirozeně stárnou a pomalu se rozpadají a znovu se do přírody vracejí.

Žáci pracovali ve skupinách a vytvořili několik zajímavých děl s názvy:

– Události mezi stromy (Zerzáňová, Sedláčková, Pavelková, Přecechtělová)

– Lesní zvonkohra (Komárková)

– Plody lesa (Suchánská, Kašpárková)

– Lesní had (Turková)

– Srdce lesa (Kubeš, Škorpík, Výskala, Mňačko)

– Krystal (Vangor, Chytil, Ivan)

– Cesta do pekel (Durďák, Hagara, Kříž)

I sami vyučující vytvořili spontánní objekt „Strom“, který byl zasazen na malou mýtinku.

S výsledky práce jsme byli spokojeni, provázelo nás pěkné počasí a znovu jsme si ověřili, že proto, abychom se něčemu naučili, nemusíme vždy jen sedět v lavicích, poslouchat výklad a psát…

Za vyučující Ak. soch. Jiří Váp a ing. Lubomír Kacálek

Příspěvek byl publikován 29.9. 2020