Výuka pro žáky posledních ročníků od 11. května 2020

Dle sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude možná osobní přítomnost žáků posledních ročníků od 11. května 2020, a to za účelem uzavření klasifikace a přípravy na závěrečné a maturitní zkoušky. Maximální velikost jedné skupiny je 15 žáků, ale v počátku uvolnění opatření očekáváme spíše skupiny menší
Na konzultace je nutné se dohodnout s příslušnými vyučujícími prostřednictvím mailu nebo Komens. Vyučující si vyzvedne žáky v dohodnutý čas u hlavního vchodu školy, žákovské čipy nefungují!
Je nutné odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: zde

Musíme striktně dodržovat hygienická pravidla dle dokumentu „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“: zde
Vyučující vás dostatečně poučí,
ale počítejte minimálně s dodržováním odstupů 2 m, minimalizací shromažďování před budovou a v budově, povinností nosit roušky (2 roušky a sáček na uložení), dezinfekcí rukou ve třídách. Vzhledem k tomu, že se jedná o konzultace, ne o běžnou výuku, přineste si vlastní jídlo, nebude zajištěno stravování pro žáky.

Pevně věřím, že všechny úkoly, které nás v tomto školním roce čekají, bez problémů zvládneme.

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 3.5. 2020