Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 vešla v platnost Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: zde
a metodika k této vyhlášce zde.

V příloze najdete všechny důležité informace k hodnocení žáků všech ročníků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v souladu s  platnými dokumenty: zde

Podrobnější informace k maturitním a závěrečným zkouškám ještě nemáme k dispozici, vyhlášky budou uveřejněny ve Sbírce zákonů do 10. května 2020.

Pokud vám něco nebude jasné a srozumitelné, obraťte se na vedení školy – telefonicky v dopoledních hodinách nebo mailem na vedeni@sosluhac.cz kdykoliv.

Věřím, že i v současné složité situaci všechno zvládneme bez problémů.

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 29.4. 2020