Informace rodičům a žákům

Dle posledních informací naší odborové organizace vám sděluji, že v naší škole

NESTÁVKUJEME.

6. listopadu bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu. Pokud by se situace změnila, budete okamžitě informováni.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 28.10. 2019