Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností

jsou názvy dvou projektů Erasmus+, KA1, které podpořila Evropská Unie a pozitivně nás tak ovlivní v následujících 2 školních letech.

Ten první projekt se týká 12 žáků oboru Design a zpracování dřeva (včetně pedagogického doprovodu), kterým umožní čtyřtýdenní stáže v Kaunasu v Litvě na podzim 2019 a 2020.

Co můžeme očekávat? Ucelený pohled na design a zpracování dřeva v Litvě, v zemi, která je nazývána „zemí dřevěných soch“. Kromě řezbářství je zde na vysoké úrovni design a restaurátorství, především klasicistního nábytku. Unikátní je spojení tradičního (typické zdobení nábytku drobnou řezbou s rostlinnými ornamenty, náboženskými motivy, motivy slunce, restaurování nábytku) s moderním (současný design a aktuální trendy v uměleckořemeslném zpracování dřeva v evropských zemích).  Partnerem v tomto projektu je odborná škola Kauno technikos profesinio mokymo centras, stáže budou probíhat v jejich dílnách i na externích pracovištích. Důležité je nejen osvojení odborných dovedností (ECVET), ale také zlepšení odborné a jazykové komunikace, zvýšení znalostí v ICT, rozvoj multikulturních dovedností. Žáci se naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti a tím budou konkurenceschopnější na trhu práce i v dalším odborném vzdělávání.

Druhý podpořený projekt se zaměřuje na zlepšení angličtiny pedagogů „nejazykářů“ a tím zprostředkovaně na zvýšení kompetencí žáků školy; a dále na zvýšení kompetencí managementu školy – jazykových i odborných.

V průběhu letošních a následujících letních prázdnin vyšleme 6 pedagogů na čtrnáctidenní kurzy zaměřené na komunikaci a odbornou terminologii v anglickém jazyce s cílem většího zapojení těchto vyučujících jako doprovodných osob na zahraničních stážích, mezinárodních setkáních a zvýšení možnosti vyučovat některá odborná témata v cizím jazyce (CLIL).  Kurzy se uskuteční v Anglii, Severním Irsku či Irsku, dle aktuálních nabídek jazykových škol.

2 členové užšího týmu vedení školy využijí možnosti týdenních kurzů zaměřených na management škol s tématy: Vzdělávací systémy, metody a formy práce, projektová výuka, vlastní hodnocení škol, organizace projektů, prezentace škol, apod.

Další neméně významnou aktivitou pro vedení školy bude job shadowing (stínování), které  zrealizujeme v partnerské škole Srednja šola Zagorje. V této slovinské škole bychom rádi navázali na dřívější spolupráci, naplánovali další mezinárodní aktivity, workshopy, apod., využili jejich bohatých zkušeností např. z oblasti zdravého životního stylu a ekologie.

Na oba projekty jsme získali celkem 61 535 €.

Příspěvek byl publikován 5.8. 2019