Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitou

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde
72-41-M/01
Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde

Zároveň upozorňuji na účinnost Zápisového lístku, který je třeba odevzdat do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Všem přijatým žákům srdečně blahopřeji, společně se setkáme na schůzce v červnu, na kterou budou všichni písemně zváni a které se zúčastní vedení školy a třídní učitelé.
Cílem plánovaného setkání je seznámení žáků budoucích prvních ročníků a jejich rodičů s organizací studia ve školním roce 2019/2020, školním řádem, připravovanými adaptačními kurzy a dalšími záležitostmi.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 29.4. 2019