Letos investujeme

Ještě jsme ani neskončili s první etapou Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel  (vybudování opěrné betonové zídky,  terénní úpravy, nová zpevněná plocha, nová splašková a dešťová kanalizace, podbetonování stávajících základů budovy dílen UŘ), na kterou jsme získali 4,3 mil. Kč a už se chystáme na další akci – Kompletní opravu kotelny v objektu našeho Domova mládeže. Budou vyměněny stávající dosluhující kotle za nové kondenzační, které budou hospodárnější a budou lépe vyhovovat současným potřebám. Oprava se uskuteční v první polovině prázdnin tak, aby neomezila provoz Domova mládeže, který slouží zejména našim žákům ze vzdálenějších oblastí, ale také je částečně využíván komerčně. Potřebné 2 mil. Kč už Rada Zlínského kraje schválila a přípravné práce jsme tak mohli zahájit.

Příspěvek byl publikován 28.3. 2019