Výsledky přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel – školní rok 2019/2020

RVP Uměleckořemeslné zpracování keramiky, ŠVP Design a tvorba keramiky, 82-51-L/04: zde

RVP Uměleckořemeslné zpracování  dřeva, ŠVP Design a zpracování dřeva, 82-51-L/02: zde

RVP Uměleckořemeslné zpracování kovů, ŠVP Design a zpracování kovů, 82-51-L/01: zde

Všem přijatým žákům blahopřeji, společně se setkáme na motivačním semináři na našem pracovišti uměleckých řemesel, na který budou všichni písemně zváni.

Zároveň upozorňuji na účinnost Zápisového lístku, který je třeba odevzdat do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 5.2. 2019