Poklady bělokarpatské krajiny

Vydali jsme se na procházku prostorem i časem. 2.G a 1.M na společném výletě za nepoznaným lesním světem. Prošli jsme bělokarpatským lesem, došli jsme na místo, kde stával pověstmi opředený Kočičí hrádek. Procházeli jsme se po loukách i malebnou vesnicí. Ponořili jsme se do hluboké geologické minulosti a dozvěděli jsme se mnoho informací o historii osidlování krajiny Bílých Karpat, o těžkém životě obyvatel při častých vpádech nájezdníků, o hospodaření v minulých stoletích i v současnosti.

Osobitost bělokarpatské krajiny v nás vzbuzovala jedinečné a neopakovatelné pocity. Procházeli jsme krajinou a cítili jsme, že je něco víc než jenom pole, sídla a lesy. Genius loci posvátné krajiny v nás zanechal dotek minulých generací. Odkryli jsme alespoň část bělokarpatských pokladů.

V závěru naší společné procházky jsme se pokusili výtvarně ztvárnit prostor i čas krajiny, která nás bude provázet celý náš život.

Děkujeme a těšíme se na další akci!!!

2.G a 1.M

Příspěvek byl publikován 25.6. 2018