TAK TO U NÁS CHODÍ 2018

Poslední společný den otevřených dveří, který označujeme heslem TAK TO U NÁS CHODÍ, se uskuteční dne 20. 3. 2018. Srdečně na něj zveme především ty zájemce o studium, kteří si už podali přihlášku ke studiu na některý z oborů naší školy, ale samozřejmě uvítáme i další uchazeče, kteří ještě přemýšlejí, kudy se bude ubírat jejich životní cesta.
Tentokrát se bude DOD konat pro obory Management a marketingové komunikace a gastronomie v Kongresovém sále DM, Masarykova 999 (vedle Sokolovny) a ve školní budově, Masarykova 101 – pro obory Informačních služeb ve firmách a institucích.

Protože bychom nezvládli nápor všech najednou, pozvání jsme rozdělili do dvou etap:

  1. Jako první přivítáme na společné schůzce s učiteli a budoucími spolužáky v 8,30 hod uchazeče o obory gastronomické. Dostanou podrobné informace o studiu a budoucích aktivitách školy a budou mít příležitost pohovořit si o praxi na jednotlivých pracovištích i o možnostech získání stipendií a pracovních nabídek. Poté bude následovat exkluzívní prohlídka pracovišť odborného výcviku v luxusních hotelech, např. Alexandria a Jurkovičův dům.
  2. Od 10.00 hodin přivítáme v kongresovém sále DM stávající zájemce o obory  Management a marketingové komunikace a ve školní budově zájemce o studium oboru Informační služby ve firmách a institucích. Také je čeká prezentace nejdůležitějších aktivit školy (spolupráce se zaměstnavateli, zahraniční stáže), ale zejména upřesnění informací o průběhu přijímacího řízení na naší škole a jeho kritérií.
  3. V této době již budeme znát počet přihlášených, a tím i šance jednotlivých uchazečů o přijetí. Pokud to bude možné, dozvíte se i tyto předběžné informace.

Jestliže nebudete moci z nějakých důvodů naše srdečné pozvání přijmout, platí opět nabídka navštívit školu kdykoliv jindy, nejlépe po předběžné domluvě (tel. 577131067, nebo e-mail: vedeni@sosluhac.cz).

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 14.3. 2018