Od srdce k srdci – Akce v Domově pro seniory v rámci projektu SmartUp

Jako pětice spolužaček jsme se pustily do realizace projektu v rámci SmartUp Nadace 02 s názvem Od srdce k srdci. Jeho cílem je přinést radost klientům v Domově pro seniory skrze četbu knih, povídání, plstění z ovčí vlny a další ruční práce a muzikoterapii. Naším přáním je také propojit a sblížit generace. Na tato setkání jsme z grantu Nadace O2 nakoupili potřebný tvořivý materiál, knihy, muzikoterapeutické hudební nástroje – kalimby a kantelu a drobné občerstvení.

Dne 24. ledna 2018 jsme navštívili ještě s dalšími zájemci z naší třídy 3. K Domov pro seniory v Luhačovicích, abychom pro babičky a dědečky připravili první setkání s programem. Spolu s námi šli do Domova také naše paní třídní učitelka Pařízková a Athri, rodilý mluvčí z USA. Na začátku jsme se přivítali s personálem Domova, s paní aktivizační pracovnicí, která nás představila klientům, kteří nás už očekávali ve společenské místnosti. A program mohl začít… Na úvod jej zahájil právě Athri krásnou hrou na housle, která všechny okouzlila. Poté jsme se rozdělili a každý z nás se nějak zapojil. Někteří babičkám a dědečkům četli přímo ve společenské místnosti, kde si rovněž další z nás připravili tvořivou dílnu – vyrábění motaných svíček ze včelího vosku. Také jsme předčítali vybrané knihy na pokojích ležícím uživatelům Domova a doprovodil nás k tomu opět Athri svými skladbami na housle.

Věříme, že setkání bylo pro klienty Domova příjemné a že si ho užili, tak jako my. Když jsme viděli, jak jim září oči, jak se usmívají, jak si s námi chtějí povídat, byli jsme dojatí a všichni jsme měli pocit, že to má smysl a že účel naší návštěvy byl naplněn. Ráda bych touto cestou poděkovala Nadaci O2 za to, že můžeme projekt realizovat, paní učitelce Vlažné za její velkou pomoc s celým naším projektem, paní učitelce Pařízkové za podporu a doprovod, Athrimu za nádherný hudební program, pracovníkům Domova za jejich ochotu, srdečné přijetí a vstřícnou komunikaci, a především mým spolužákům za to, že do toho se mnou šli a že společně můžeme pomáhat… od srdce k srdci.

Další setkání je naplánováno na začátek března, na němž zažijí klienti DS prožitkovou a relaxační muzikoterapii pod vedením zkušené paní muzikoterapeutky, kterou jsme pozvali. Dále nás čeká setkání před Velikonocemi, a tentokrát budeme tvořit z ovčí vlny velikonoční ozdoby a postavičky. Moc se těšíme.

Za všechny účastníky Tereza Lysoňková ze 3.K

Příspěvek byl publikován 5.2. 2018