KISK v Luhačovicích

Ve středu 1. listopadu 2017 se v kongresovém sále Střední odborné školy uskutečnila zajímavá přednáška. Hosty na naší škole byli proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty PhDr. Petr Škyřík Ph.D., autor projektu Citace.com, editor a spoluautor nových odborných učebnic pro naše studenty PhDr. Martin Krčál, odborná asistentka a spoluautorka zmíněných učebnic PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., všichni z brněnské Masarykovy univerzity z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Přednášky se zúčastnily všechny čtyři ročníky oboru Informační služby ve firmách a institucích a také někteří studenti 3. a 4. ročníku oboru Management umění a reklamy, kteří si chtěli rozšířit penzum znalostí a dozvědět se nové informace, které by byly přínosem pro jejich další možnou oborovou orientaci.

Přednáška studenty seznamovala především s touto fakultou a jejím programem. Přínosem bylo i zhodnocení jednotlivých aktivit jedním ze studentů univerzity bakalářského studia Vojtěchem Hamerským. Osobitě dokázal prezentovat vlastní pocity při studiu, které byly a hlavně na všechny zúčastněné působily velmi pozitivně.

Dalším bodem programu byla hra na téma našeho oboru. Mnoho žáků si nebylo jisto odpověďmi na „záludné otázky“, ale cílem hry nebylo pouhé vzdělávání, ale i vzájemné pobavení se, což se povedlo.

Martin Krčál také představil možnost multistudia, což znamená, že nemusíme mířit jen jednou cestou, ale můžeme si vybrat více předmětů se všemožnými zaměřeními. Studenti se dozvěděli        také o  možnosti praxe v Knihovně Na Křižovatce v Brně.

Byla představena Letní škola v Zubří, které se mohou každoročně zúčastnit plnoletí studenti v posledním týdnu školního roku.

Poslední část byla věnována odborné učebnici pro knihovníky, která je v letošním roce určena zejména studentům 3. a 4. ročníku.

Příspěvek byl publikován 7.11. 2017