Olympiáda v jazyce českém

Czech-Republic-icon1Dne 15. 12. 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v jazyce českém, kterého se zúčastnilo 16 soutěžících z 1. až 3. ročníků.
Olympiáda měla jako vždy dvě části. První, náročnější část, je zaměřena na práci s jazykem, v níž žáci uplatní znalosti z tvarosloví, skladby a zejména logické uvažování a jazykový cit. Druhá část je zastoupena slohovou prací na dané téma.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězkám blahopřejeme. Do okresního kola postupují žákyně z 1. a 2. místa.

Konečné výsledky:

1. místo – Alžběta Mahdalová (25 bodů)

2. místo – Barbora Juráková (24 bodů)

3. místo – Kristýna Čechová (21 bodů

PK – JČ

Příspěvek byl publikován 11.1. 2017