Vídeň 2016

V úterý 6. prosince naše škola uspořádala již tradiční poznávací zájezd do rakouské metropole, kterého se tentokrát zúčastnili studenti všech oborů, od prvního ročníku až po ročník maturitní.
Během prohlídky historického centra města měli možnost vidět i nejdůležitější stavby, např. Hofburg, hlavní sídlo rakouských císařů, Parlament, Přírodovědné a  Kunsthistorické muzeum,Příkopy, nahlédli do Dómu svatého Štěpána, nejvýznamnější gotické katedrály a symbolu Vídně.
Letos jsme se podívali i do Muzea moderního umění (Mumok), které je zaměřeno především na umění 20. a 21. století. Zaujala nás zde mimo jiné i výstava významného slovenského umělce Júlia Kollera, nazvaná One Man Anti Show.
Důležitou částí našeho programu byla návštěva radnice, kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku této budovy v anglickém jazyce. V prostorách radnice se nacházejí kanceláře starosty hlavního města a také zde zasedá zemská vláda a zemský sněm. Na věži vysoké 98 metrů je umístěna postava železného rytíře, tzv. Rathausmana, , který i se standartou měří 6 metrů.
V odpoledních hodinách pak mohli studenti poznávat další zajímavá místa metropole individuálně a současně si prověřit nejen svou orientaci podle plánku města, ale i své jazykové schopnosti (angličtinu, příp. němčinu). Někteří využili čas k nákupu drobných dárků jak v centru města, tak na vánočním trhu před radnicí, odkud jsme se společně vydali krásně vyzdobeným městem zpět k autobusu.

 

Příspěvek byl publikován 9.12. 2016