Když se sejde dobrý tým

V rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 byla Klubem školních knihoven vyhlášena soutěž, kdy školní knihovny měly zrealizovat libovolnou akci ke stoletému výročí narození populárního dětského autora Roalda Dahla. Do soutěže se zapojily třídy 1. a 2. ročníku oboru Informační služby ve firmách a institucích.

1. ročník pracoval jako tým a vytvořil fotografickou koláž, k danému tématu napsal poutavý příběh.

2. ročník tvořil tříčlenný tým, realizace probíhala za podpory celé třídy a výsledkem je příběh zasazený do filmu.

Školní knihovna Střední odborné školy v Luhačovicích se umístila na 3. místě a do svého fondu získala hodnotné publikace. Více si můžete přečíst na stránce SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) viz http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven/mezinarodni-mesic-skolnich-knihoven/mezinarodni-mesic-skolnich-knihoven-2016

Na úspěšnou práci jednotlivých týmů se můžete podívat v sekci aktivity knihovny.

Diplom

Příspěvek byl publikován 9.11. 2016