Zájezd na Vysočinu

Ve dnech 3. a 4. října 2016 jsme se my, zájemci ze tříd oborů uměleckých řemesel a knihovnických systémů zúčastnili krásného zájezdu po památkách Vysočiny. Sraz jsme měli v časných ranních hodinách v Luhačovicích a odsud jsme natěšení vyrazili směr Vysočina vstříc novým zážitkům a vědomostem. Venku bylo sice chladné a deštivé počasí, ale v autobuse nebylo o legraci nouze.

První zastavení se konalo v menší vesnici Dolní Kounice, kde jsme si vyslechli vyprávění paní průvodkyně o vzniku, historii a současnosti tamější zříceniny gotického kláštera Rosa Coeli, který patřil premonstrátkám a pochází ze 14. století. Prošli jsme se po celém areálu bývalého kláštera, mohli jsme zhlédnout i rajský dvůr.

Naše cesta pokračovala přes Velkou Bíteš a Žďár nad Sázavou na Zelenou horu, kde nám učaroval pohled na působivou stavbu barokního poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého. Tady jsme absolvovali prohlídku uvnitř chrámu i venkovního areálu a pokochat se výhledem na Žďár nad Sázavou. Paní průvodkyně nás nechala nahlédnout do okolností vzniku kostela, jeho historie, života Jana Nepomuckého, který je velmi významným světcem nejen v České Republic. Také nám povyprávěla o architektovi Janu Santinim, jenž chrám navrhoval a o symbolice stavby, například o tom, proč je kostel ozdoben tolika hvězdami – pěticípé hvězdy symbolizují Jana Nepomuckého.

Poté jsme se přesunuli do Radňovic a zájemci mohli jít na prohlídku malířského ateliéru pana Svobody, který nás srdečně přivítal. Byl to pro mnohé z nás velký zážitek, setkat se s malířem a poznat, jak to chodí v jeho dílně, vyslechnout si přímo od něj, co malířství obnáší, jaké překážky musel na začátku překonávat, ale i jaké radosti to přináší a kolik jí při své malířské profesi prožívá. Mohli jsme se ho ptát na to, co nás zajímalo a naživo vidět jeho abstraktní obrazy a další tvorbu.

Po skončení jsme vyrazili do Rekreačního střediska v Zubří, kde jsme se ubytovali v dřevěných chatičkách. Pro všechny bylo příjemným překvapením, že chatky měly vytápěné podlahy :-)

Naše cesta ale pokračovala dále. Poté, co jsme se ubytovali, jsme vyjeli ještě na jedno krásné místo, kterým byl raně gotický hřbitovní kostel Vítochov ze 13. století zasvěcený svatému Archanděli Michaeli. Zde jsme si vyslechli výklad o historii a legendě, která vypráví o tom, že na tomto místě byla vysazena borovice vzhůru kořeny a protože se právě na tomto kopci ujala, byl tady postaven kostelík. Ti, kteří chtěli, se mohli jít podívat i na zvonici.

Pondělí nabité návštěvami míst Vysočiny se nachýlil ke konci.

Náš výlet však pokračoval i v úterý nahlédnutím na hrad Pernštejn. Odtud jsme se přesunuli do Doubravníku, městysu nedaleko Brna a tam jsme na sebe nechali působit atmosféru kostelíka, jenž byl postaven na místě zaniklého kláštera augustiniánek.

Výprava pokračovala do Předklášteří u Tišnova, ve kterém se nachází klášter Porta Coeli. Byla zde pro nás přichystána komentovaná prohlídka nádherného velkého chrámu.

Toto byla naše poslední zastávka celé cesty po krásách Vysočiny. Odjížděli jsme odtud plni dojmů, zážitků, nových nebo prohloubených vědomostí a poznatků, které se nám budou hodit při studiu, a také s jakýmsi steskem, že zájezd je již u konce. Moc jsme si jej užili a ráda bych touto cestou za nás všechny ze srdce poděkovala vyučujícím, paní učitelce Mikešové a panu učiteli Vápovi, že nám zorganizovali, domluvili a umožnili tento úžasný zájezd, který byl pro nás velikým obohacením, a za jejich nadšení a zájem. Dále děkujeme panu řidiči za to, že nás v pořádku dopravil tam a zpět.

Za účastníky Tereza Lysoňková, 2. K a Alice Štěpánková, 3. K

Příspěvek byl publikován 10.10. 2016