AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že od 31. 10. 2016 platí aktualizovaný ŠKOLNÍ ŘÁD. Jeho současnou podobu lze najít na stránkách školy –  zde:
nebo na nástěnce ve vestibulu školy.

Všichni žáci budou se změnami seznámeni v prvních hodinách dne 31. 10. 2016.
Zákonným zástupcům bude předložen na třídních schůzkách v listopadu 2016.

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 25.10. 2016