Medaile MŠMT prvního stupně udělena řediteli SOŠ Luhačovice – PaedDr. Karlu Miličkovi

Medaile je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
Každoročně ji uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů 28. března.
Za dlouhodobou vynikající práci převzal v úterý 29. března ve 14 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce ředitel naší školy od ministryně školství Kateřiny Valachové medaili, která je nejvyšším oceněním, jaké lze v tomto oboru získat.
Gratulujeme a přejeme v dalším pedagogickém působení na SOŠ Luhačovice samé vynikající a motivované žáky a spokojený a tvůrčí pedagogický sbor.

Foto škola

Příspěvek byl publikován 1.4. 2016