POZVÁNKA – TAK TO U NÁS CHODÍ

Na poslední společný den otevřených dveří, který se uskuteční dne 22. 3. 2016, srdečně zveme především ty zájemce o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu na některý z oborů naší školy (podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení bude ukončeno 15. 3. 2016 – rozhoduje datum na odesílaném razítku pošty).
Tentokrát se bude DOD konat v Kongresovém sále DM, Masarykova 999 (vedle Sokolovny).
Samozřejmě vítáme i další uchazeče, kteří ještě přemýšlejí, kudy se bude ubírat jejich životní cesta.
Protože bychom nezvládli nápor všech najednou, pozvání jsme rozdělili do dvou etap:

  1. Jako první přivítáme na společné schůzce s učiteli a budoucími spolužáky v 8,30 hod uchazeče o obory gastronomické. Dostanou podrobné informace o studiu a budoucích aktivitách školy a budou mít příležitost pohovořit si se zástupcem našeho největšího partnera a.s. Lázně Luhačovice o praxi na jeho pracovištích i o možnostech získání stipendií a pracovních nabídek. Poté bude následovat exkluzívní prohlídka pracovišť odborného výcviku v luxusních hotelech Alexandria, Jurkovičův dům, Miramare a Společenský dům.
  2. Od 10.00 hodin přivítáme na stejném místě (kongresový sál DM) stávající zájemce o obory Informační služby a Management a marketingové komunikace. Také je čeká prezentace nejdůležitějších aktivit (budoucí aktivity, zahraniční stáže), ale zejména upřesnění informací o průběhu přijímacího řízení na naší škole a jeho kritérií.
  3. V této době již budeme znát počet přihlášených, a tím i šance jednotlivých uchazečů o přijetí. Pokud to bude možné, dozvíte se i tyto předběžné informace.

Jestliže nebudete moci z nějakých důvodů naše srdečné pozvání přijmout, platí opět nabídka navštívit školu kdykoliv jindy, nejlépe po předběžné domluvě (tel. 577131067, nebo e-mail: vedeni@sosluhac.cz).

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován 14.3. 2016