Práce střediska praxe vrcholí

Také žákům střediska praxe (1.K)  SOŠ Luhačovice pomalu končí roční účinkování v projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019).
Na přelomu května a června si vyzkoušeli tvorbu informačních materiálů pro uživatele Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Knihovna poskytuje celou řadu služeb, o kterých velká část čtenářů vůbec nic netuší (rešeršní služby, meziknihovní výpůjční služba, automatické půjčky a vracení knih, kopírování dokumentů, přístup na internet, informace o činnosti orgánů státní správy a samosprávy atd.). Vedle toho pořádá KFBZ množství doprovodných akcí: výstav, autorských čtení a besed se spisovateli, odborných přednášek při příležitosti významných výročí, hudebních koncertů, autogramiád, vzdělávacích kurzů apod. Knihovny už totiž dávno nejsou jen místem k půjčování knih, ale stávají se centry získávání informací a trávení volného času. O všech takových akcích je také potřeba informovat veřejnost. K tomu mimo jiné slouží letáky, plakáty, informační skládačky apod. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se takové materiály ke konkrétnímu účelu připravují.

 

Kromě KFBZ spolupracovalo středisko praxe s Městskou knihovnou v Luhačovicích. Zde byla činnost zaměřena na práci s dětským čtenářem. Žáci byli seznámeni s provozem dětského oddělení knihovny a s doprovodnými akcemi, které pracovnice knihovny pravidelně pro dětské čtenáře připravují. Prakticky prováděli nové značení knihovního fondu pro lepší orientaci v oddělení a také si mohli vyzkoušet práci s automatizovaným knihovnickým informačním systémem, která je dnes neodmyslitelnou součástí profese pracovníka v jakékoli informační instituci.

 

Příspěvek byl publikován 12.6. 2015