Jazykové kurzy pro žáky a učitele SOŠ Luhačovice z nového projektu OPVK

SOŠ Luhačovice byla opět úspěšná v čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Téměř jeden milion korun jsme získali z výzvu 56 Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Z této výzva budou realizovány dvě klíčové aktivity.
Jednou z nich bude krátkodobý zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky školy, během něhož v podzimních měsících vyjede zdarma 40 žáků školy do Velké Británie, aby tam zlepšili své jazykové kompetence a prohloubili své znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Pobyt v zahraničí bude realizován v délce trvání 5 kalendářních dní mimo cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa..
Další aktivitou bude zahraniční jazykový kurz pro sedm pedagogů, kteří pro zlepšení svých jazykových kompetencí pedagogů absolvují v době prázdnin krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí (Velká Británie, Rakousko, Německo) v trvání 10 pracovních dnů. Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně ale i na tzv. „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).
K získání těchto finančních prostředků využila škola vlastní síly, tzn. že nebude potřeba platit žádnou projektovou agenturu.

Příspěvek byl publikován 22.6. 2015