Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Dne 22. května 2015 Střední odborná škola Luhačovice vyhlašuje výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.
Seznamy přijatých žáků naleznete zde:
1) obory s maturitní zkouškou
Informační služby (2. kolo)
Management umění a reklamy (2. kolo)
2) obory s výučním listem
Obory gastronomie (2. kolo)

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
Výsledky jsou vyvěšeny též ve vestibulu školy.

Příspěvek byl publikován 22.5. 2015