Ohlédnutí za MAJÁLES 2015

Dne 5. 5. 2015 proběhl na naší škole již 9. ročník studentské slavnosti Majáles. I letos se nesl v duchu konkrétního tématu. Letošním tématem byl FILM. Při velmi skromné účasti tříd naší školy, bylo jich pouze 7 (maturanti se neúčastnili a některé první ročníky měly praxi).

Tradiční průvod studentů začal shromážděním v parku u zámku, kde také proběhlo řazení a focení. Kvůli rekonstrukci v centru Luhačovic byl opět zkrácen průvod masek. Samotný program slavnosti Majáles probíhal před kulturním domem Elektra.

Po zahájení  se představily jednotlivé  třídy se svými scénkami a vystoupeními. Následovaly soutěže studentů v duchu sportovním, dovednostním i improvizačním. Na to vše dohlížela komise složená z pedagogů a zástupců studentů. Všechny aktivity se bodovaly a nakonec po dlouhém počítání bodů se velmi těsně za sebou seřadily třídy v pořadí:

1. místo: 2. M
2. místo: 3. U
3. místo: 3. G

Králem Majáles, vlastně královnou, se letos stala Kateřina Bednaříková z vítězné třídy 2. M, jež své vítězství ještě podtrhla skvělou ukázkou umění zvládnout „oheň“ bez účasti hasičů. Děkujeme za báječný zážitek.

Co říci závěrem?
Snad jen doufat a věřit, že pro příští rok si dáme na 10. ročníku Majáles ještě více záležet. Vyzýváme k tomu nejen studenty, ale i pedagogy. Posuneme se do nových prostor ve středu Luhačovic před poštu, kde právě v těchto dnech vzniká centrum oddechu a místo pro společenské akce města Luhačovic.
Musíme všichni přiložit ruku k dílu tak, aby se tento studentský svátek pořádaný na naší škole stal důstojným svátkem studentského života a dostatečně prezentoval na veřejnosti to, že v Luhačovicích funguje střední škola se zajímavými obory.
Letos nás mile potěšilo několik osobních poděkování návštěvníků a pacientů, jež zhlédli celý program a byli nadšeni.
Tak tedy pro příští ročník odhoďte osobní stud, začněte se bavit, my za organizátory jsme to udělali již před devíti roky.

 Luboš, Jirka, Zbyněk…

Majáles I.díl

Majáles II.díl

Majáles III.díl

Příspěvek byl publikován 11.5. 2015