Úspěch v soutěži Prezentiáda

Prezentiáda+ je týmová soutěž v projektové tvorbě, organizátorem je občanského sdružení Student Cyber Games ve spolupráci se společností Microsoft.

Naše studentky ze třídy 2.M (Management umění a reklamy) Sabina Pjajková, Kristýna Sudková Kateřina Bednaříková a Pavlína Kutrová zvládly nominační kolo této soutěže na výbornou!

Z 36 zúčastněných týmů skončily na druhém místě a budou nás reprezentovat 10. dubna v krajské kole, které se koná na Gymnáziu Zlín, Lesní čtvrť.

Děvčata v rámci této soutěže vytvořily projekt na téma „Moje hra “ s názvem Createbox.  Jedná se o hru, která rozvíjí kreativní myšlení a fantazii u lidí všech věkových kategorií. První balíček karet je určen osobám s duševními onemocněními, chystají také aktualizace a další rozšíření.

Děkujeme PhDr. Kláře Masařové, Ing. Mirce Vlažné, Mgr. Ľudmile Krčmářové, panu Michalu Maňasovi, Rostislavu Chvílovi a Mgr. Magdě Sudkové, Ondřeji Němcovi, Pavlíně Kutrové,
paní Dudomai, Centru HORIZONT Zlín a spolužákům za podporu při realizaci createboxCreateboxu.

Pro více informací navštivte www.createbox.wgz.cz nebo facebook.

Blahopřejeme a držíme pěsti!!!

Příspěvek byl publikován 3.4. 2015