KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení žáci a rodiče!
Dne 20. 1. 2015 byla na stránkách školy zveřejněna KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro všechny obory školy. Najdete je zde.
Dovolte, abych vás upozornil na některé podrobnosti, které vyplývají z odlišností jednotlivých oborů.
Do oborů s maturitní zkouškou (Informační služby a Management umění a reklamy) budou uchazeči přijímáni na základě výsledků ze ZŠ.
Písemné přijímací zkoušky se letos nekonají.
Jako doplňující kritérium pro situaci, kdy několik žáků dosáhne stejného počtu bodů (např. na 17. až 20. místě budou mít uchazeči 88 bodů), budou využívány pro stanovení pořadí lepší výsledky jednotných testů v rámci pilotního ověřování (účastí na nich je podmíněno přijetí do oborů – není to však rozhodující kritérium).
Bližší informace budou zaslány na jednotlivé školy nebo si je můžete vyžádat osobně.

Do oborů s výučním listem (obory gastronomie) budou uchazeči přijímáni pouze na základě výsledků ze ZŠ.

Výsledky budou zveřejněny 22. 4. 2015.

 

 

Příspěvek byl publikován 23.2. 2015