Olympiáda v cizích jazycích

V únoru proběhly  na naší škole školní kola olympiád v cizích jazycích. Soutěžilo se ve všech třech vyučovaných jazycích – Rj, Aj a Nj – a celkem se utkalo 60 nejlepších  žáků.
Průběh zkoušky každého testovaného jazyka měl  stejnou strukturu jako státní maturitní zkouška, tzn. poslech a čtení s porozuměním, gramatický test, slohovou práci  a ústní pohovor.
A zde jsou výsledky v  jednotlivých jazycích:

němčina: 1. místo – Vojtěch Zela (2.M), 2.místo – Jakub Struhař (1.M), 3.místo – Lucka Račáková (1.M)

ruština: 1. místo- Sabina Pjajková (2.M),  2. místo- Kristýna Sudková (2.M)  a 3. místo- Markéta Tótová (1.K)

angličtina: 1. místo- Vojtěch Zela (2. M),  2. místo- Kristýna Benešová (1.M)  a . 3.místo- Sabina Pjajková (2.M).

Vítěz – Vojtěch Zela – postoupil do  okresního kola konverzační soutěže v Aj ve Zlíně, které se konalo v úterý 24.2.2015 na Gymnáziu T.G.M. V silné konkurenci obsadil krásné 7.místo a se ctí tak reprezentoval naši školu. Gratulujeme!

Všem zúčastněným  studentům naší školy přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu cizích jazyků.

IMG_20150218_101927 IMG_20150218_102048 IMG_20150218_102206

Příspěvek byl publikován 26.2. 2015