Výsledky přijímacího řízení oborů uměleckých řemesel

Dne 5. a 6. 1. 2015 se konaly talentové zkoušky, které byly součástí přijímacího řízení pro obory UŘ.
Dne 6. 1.  zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro obory:
1. Design a tvorba keramiky
2. Design a zpracování dřeva
3. Design a zpracování kovů
Tyto výsledky mají právní platnost, a proto tímto dnem začíná plynout lhůta 10 pracovních dnů, během nichž musí škole uchazeč dodat vyplněný Zápisový lístek.

Všem přijatým blahopřejeme!

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 6.1. 2015