Projektová spolupráce s Knihovnou F. Bartoše

Zajímavou činnost vykázalo v rámci projektu OPVK NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI (CZ.1.07/1.1.00/54.0019) také středisko praxe SOŠ Luhačovice složené z žáků 1. ročníku oboru Informační služby ve firmách a institucích. Navázali jsme spolupráci s Knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a práci studentů koordinovala Mgr. Jarmila Trnčáková, vedoucí útvaru služeb veřejností a náš projektový mentor z praxe.
Dle požadavků této instituce naši žáci průběžně zpracovali návrhy na kapesní kalendáře pro rok 2015. V listopadu dále ve svém volnu 5 studentů asistovalo každodenně při dotazníkovém šetření v dětském oddělení knihovny při vyplňování komiksové přihlášky do soutěže Kamarádka knihovna (další informace k soutěži: http://www.kamaradkaknihovna.cz/).
Dvě studentky pomáhaly v dětském oddělení knihovny během výtvarné dílny v rámci akce Den pro dětskou knihu, která probíhala 29. 11. 2014. Měly možnost si vyzkoušet práci s dětmi a pracovníci knihovny ocenili i jejich podíl na získání 32 nových dětských čtenářů.
Čtyři studentky se navíc účastnily terénního průzkumu, který sledoval využívanost studijních prostor a je důležitou akcí pro plnění indikátorů projektu BAŤOVA INSTITUTU. Tentokrát byla v rámci průzkumu posuzována ještě využitelnost prezenčních výpůjček.
Všem zúčastněným vyslovili pracovníci knihovny poděkování za pomoc zvláštní poděkování, zvláště pak studentce Martině Hynčicové, která se úspěšně zúčastnila všech uvedených akcí.
Na další spolupráci (protože pro naše žáky je to hodně zajímavá zkušenost) se společně těšíme i v novém roce.

Návrh kalendáře pro knihovnu

Fotodokumentace akcí:
Den pro dětskou knihu – výtvarná dílna Den pro dětskou knihu – výtvarná dílna Terénní průzkum v čítárně knihovny

Příspěvek byl publikován 8.1. 2015