Ještě jednou k literární soutěži

   V pátek 12. prosince byly ve 13,00 hodin v budově SOŠ Luhačovice slavnostně vyhlášeny výsledky literární soutěže „Utíkej, rychle utíkej“, kterou pořádala už podruhé naše škola. Zúčastnilo se jí i letos velké množství prací (přispělo 85 uchazečů z 21 škol).
Výsledky naleznete zde.
Téměř všichni ocenění v obou kategoriích (8. a 9. ročník ZŠ) využili možnost setkání s členy poroty a převzali si své zasloužené diplomy i věcné ceny.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem soutěžícím i jejich pedagogům za obrovský zájem o naši akci a vyjádřit naději, že ti, na něž žádná z cen nevyšla, na naši soutěž nezanevřou a pokusí se prorazit příští rok. K tomu jim i za své kolegy, spisovatele Jiřího Žáčka a Jana Cimického, přeji hodně úspěchů.

Na malém almanachu nejlepších děl se pracuje a bude v hotov v únoru!

Za porotu
PaedDr. Karel Milička

Ocenění 1. kategorie Ocenění 2. kategorie Předávání ocenění

Příspěvek byl publikován 19.1. 2015