Minipodniky na školách v akci

Nový projekt OPVK NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019) je zaměřen na zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve Zlínském kraji podporou praktického vyučování na SOŠ a ZŠ. Díky němu vznikly na SOŠ Luhačovice tzv. minipodniky pro gastronomické obory (pro obor kuchař-kuchařka MINIPODNIK I – MOGAST, pro obor číšník – servírka MINIPODNIK II – GURMET). Pod vedením zkušených učitelů a mentorů se v nich žáci přípravují formou zájmového kroužku na jednotlivé akce. Už během listopadu jsme zaznamenali jejich činnost na volejbalovém turnaji O pohár ředitele školy, kde se podíleli na malém občerstvení pro zúčastněné týmy.
Největšími a nejsložitějšími činnostmi však byly dva workshopy pro žáky a pedagogy spolupracujících ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Luhačovice, které proběhly 10. 11. 2014 v Bojkovicích a 25. 11. 2014 v Luhačovicích. Oba byly pojaty jako „Prezentace pro žáky 9. ročníků ZŠ“. Součástí workshopu byla příprava minirautu, dále pak ukázky správného stolování a dekorací, minikurz baristy, příprava míšených nealkoholických nápojů, správný servis čajů apod. Do těchto ukázek byli zapojeni žáci z Minipodniku I i žáci Minipodniku II a obě prezentace zhlédlo dohromady 140 žáků ZŠ.
Zajímavá je také skutečnost, že součástí práce minipodniků je rovněž ekonomická činnost (na základě objednávek a jejich potvrzení žáci provedli normování, kalkulaci, vyúčtování, připravili se i na fakturaci akcí).
Protože navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce obou typů škol a reálného pracovního prostředí byly akce zhodnoceny zkušenými mentory z praxe a zkušenosti byly předány žákům ze ZŠ. Na jejich základě pak rozběhly činnost další dva minipodniky na základních školách. V Luhačovicích probíhá činnost minipodniku TOP GAST, ve kterém pracuje formou zájmového kroužku celkem 7 žáků, a v Bojkovicích probíhá činnost minipodniku MLSOUNI, v němž pracuje 10 žáků. Všichni se už podíleli na organizaci obou akcí a budou i nadále spolupracovat s žáky v minipodnicích na SOŠ a připravovat své vlastní akce zaměřené na moderní gastronomii.
Přejeme všem minipodnikům úspěšnou a zajímavou činnost.

Fotodokumentace z luhačovické a bojkovické „základky“

 

Příspěvek byl publikován 27.11. 2014