Informace k maturitám 2014/15

Milí maturanti, sledujte pravidelně v sekci O škole informace k Vaší maturitní zkoušce. Najdete zde například témata profilové části maturitní zkoušky, aktuální termíny, maturitní zpravodaje.

Zvažte bedlivě výběr předmětu ve společné části – cizí jazyk nebo matematika!

Přihlášení k maturitní zkoušce proběhne ve druhé polovině listopadu, nejpozději se můžete přihlásit dne 1. prosince 2014. Pokud žádáte o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, k tomuto datu musíte odevzdat také platný posudek školského poradenského zařízení.

 

Příspěvek byl publikován 22.10. 2014