A další projekt OP VK: Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků – CZ.1.07/1.1.00/54.0013

 

Řešitelem tohoto projektu je Univerzita Palackého v Olomouci, partnery ZŠ Hálkova, Olomouc, ZŠ Stupkova, Olomouc, ZŠ Velká Bystřice, ZŠ Velký Týnec, ZŠ Pětka, Šumperk, ZŠ Želatovská Přerov, Gymnázium Kojetín, SOŠ Gastronomie a služeb, Přerov a SOŠ Luhačovice.

Projektové aktivity budou probíhat v období 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015.

Ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem budou realizovány podnikatelské kroužky – minipodniky na 6 ZŠ a víceletém gymnáziu a studentské minipodniky na Střední odborné škole v Přerově a Střední odborné škole Luhačovice. Budou proškoleni učitelé ZŠ a SŠ v oblasti podpory podnikavosti žáků a studentů, základech podnikání a v oblasti vedení studentských minipodniků na školách a dále učitelé – výchovní poradci základních a středních škol v oblasti poradenské činnosti pro oblast podnikání.

Mezi hlavní cíle patří:

1) Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání v OK a ZK prostřednictvím inovativní metody podnikatelského kroužku (minipodniku) simulujícího prostředí skutečné firmy na základních školách a studentských minipodniků na středních školách v území dopadu.

2) Podpora škol OK a ZK v oblasti evaluace podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků prostřednictvím vytvořené webové aplikace obsahující diagnostický testovací nástroj pro oblast podnikatelských kompetencí žáků ZŠ.

3) Rozvoj kariérového poradenství ve školách Olomouckého a Zlínského kraje, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání prostřednictvím metodické podpory a webové aplikace obsahující informace pro poradenství v oblasti vzdělávání v podnikání pro základní a střední školy z území dopadu.

Celkové způsobilé náklady projektu činí cca 3 500 000, náš podíl 157 900 Kč.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován 9.10. 2014