Protokol o výsledcích společné části MZ – šk. rok 2013/14

Milí maturanti, v kanceláři školy máte připraveny Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka. Dostavte se k převzetí tohoto dokumentu do 4. 7. 2014 v pracovní dny od 7.00 hodin do 14.00 hodin. V případě, že se nemůžete dostavit, lze předat protokol i jiné osobě, která je vybavena plnou mocí nebo si jej osobně vyzvednout v měsíci září 2014.

Příspěvek byl publikován 18.6. 2014