Spolupráce Studentské společnosti 3xM s Občanským sdružením R-Ego

Společnost pomáhala při realizaci těchto programů:
Základní škola Malé Pole Slavičín

 • 1.třída      Příběhy Bárky a Klárky (24.2.2014)
 • 4.A, 4.B    Děkuji, prosím, promiň  (25.2)
 • 5.třída      Děkuji, prosím, promiň (17.3)
  Já a Ti druzí (18.3)

Základní škola Vlachovice

 • 2.třída       Příběhy Bárky a Klárky (31.3)
 • 3.třída       Děkuji, prosím, promiň (1.4)
  Den s Bárkou
 • 4.třída       Spokojená třída (2.4)
  Já a Ti druzí
 • 5.třída       S úsměvem do školy (8.4)
  Spokojená třída

Základní škola Praktická ve Smolině

 • I.stupeň  – Příběhy Bárky a Klárky

Základní škola praktická v Návojné

 • I.stupeň  – Příběhy Bárky a Klárky

Programy:

 • nabízí ucelenou prevenci rizikového chování,
 • reagují na aktuální potřeby konkrétní třídy,
 • snaží se vhodně usměrňovat postoje dětí,
 • zaměřují se na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a tabákových výrobků, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, posílení individuality, sebehodnocení, zdravého sebevědomí,
 • nabízí úzkou spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence.

Kozubíková Kristýna, Fialová Tereza, studentky 3. M

Příspěvek byl publikován 15.5. 2014