Výsledky 1. kola přijímacího řízení oborů s maturitní zkouškou

SOŠ Luhačovice dne 24. 4. 2014 zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů na obory:
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – ŠVP Management umění a reklamy – najdete zde
72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY – ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – najdete zde
O výsledku PŘ bylo rozhodnuto
na základě kritérií na školní rok 2014/2015:
Management umění a reklamy
Informační služby ve firmách a institucích
Výsledek nalezne každý uchazeč pod registračním číslem, které obdržel při přijímací zkoušce.
Toto rozhodnutí je právně platné a je vyvěšeno nejen na webu školy, ale i na informační tabuli u vchodu do školy.
Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
V případě nejasností volejte 577131067 nebo posílejte e-mail: vedeni@sosluhac.cz.
Kvůli dalším kolům PŘ také prosíme o stručné telefonické nebo mailové sdělení, když si uchazeč vybere jinou školu. Děkuji a přeji šťastnou ruku při výběru směru studia.

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 24.4. 2014