Poděkování

Dárcovství krve se stává na naší škole pravidelnou událostí. Dovoluji si zveřejnit děkovný dopis primářky hematologicko-transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, který vysoce oceňuje aktivity kolegyně Mgr. Martiny Kaňovské, která sama daruje krev a organizuje dárcovství i mezi studenty.

My se k poděkování všem, kteří darují tu nejcennější tekutinu, přidáváme.

Příspěvek byl publikován 31.3. 2014