VÝTVARNÝ KURZ V ENVICENTRU VE VYSOKÉM POLI

Po jednoročním vynechání se letos opět zrealizoval výtvarný kurz v přírodě zaměřený v duchu Land Artu, který se konal v rámci udržitelnosti projektu OP VK CZ.1.07/1.1.08/01.0009 Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice (projekt byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR). Kurz proběhl ve dnech 1.10. až 3.10. 2013. Tento umělecký směr založený v šedesátých letech minulého století ve Spojených státech klade důraz na úpravu krajiny a tvorbu objektů v přírodě.

Studenti 2. ročníku oborů Uměleckých řemesel se vypravili do ENVIcentra do obce Vysokého Pole nedaleko Luhačovic. Tady před pár lety vzniklo na klasické vesnické platformě výukové středisko zaměřené na udržitelnost vesnické architektury a běžného vesnického života včetně hospodářských zvířat. Ve velmi pěkném prostředí se vstřícnými lidmi jsme rozvinuli ve třech dnech tvorbu v překrásné valašské přírodě pod magickým kopcem Klášťovem. Studenti se rozdělili do pracovních skupin a po výběru stanovišť se po ubytování ihned pustili do práce. Každá skupina mohla během několika dní vytvořit i více objektů. Záleželo především na fantazii jednotlivců a jejich osobního vnímání okolní přírody a přilehlých lesních porostů. Cílem uměleckého směru Land Artu je více se přiblížit přírodě, přitom vycházet z možnosti využít pouze přírodniny v okolí. Nebývá vždy účelem tohoto směru tvořit příliš popisný objekt, ale snažit se vnímat i „produkty přírody“ ve své surové podobě. Ty potom ve své fantazii upravit a pozorovat, jak se v přírodě vyjímají. Studenti vytvořili celkem osm objektů různých forem. Poslední den proběhlo vyhodnocení přímo u jednotlivých stanovišť a následně se anonymně volil vítězný objekt.

Zvítězil objekt fiktivního světa skřetů „Hobitín“.

Myslím si osobně, že studenti by měli častěji během čtyř let na škole absolvovat podobné akce, neboť se u nich takto projeví skutečný umělecký duch.

Příspěvek byl publikován 7.1. 2014