ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE NĚMECKÉM

Víte, že němčina je nejrozšířenější jazyk v EU a je rodnou řečí takřka 100 milionů Evropanů? Věděli jste, že němčina je po angličtině nejdůležitějším jazykem v Evropě, neboť každá třetí osoba v EU mluví německy a němčina je druhým nejpoužívanějším jazykem na internetu? Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky, 70% českých hranic probíhá s německy mluvícím prostorem – nejsilnějším hospodářským prostorem Střední Evropy. V českých lázních se Němci rádi léčí, do moravských vinných sklípků si jezdí rádi odpočinout a umějí ocenit český servis a nechávají v zemi mnoho eur.

Právě v oblasti cestovního ruchu platí, že čím více řečí člověk zná, tím lepší má vyhlídky na práci. České a německé dějiny jsou úzce propojeny. Navzdory nejrůznějším peripetiím evropské historie nás více spojuje, než rozděluje. Němčina – navzdory předsudkům – není těžká. Jasná pravidla s malým počtem výjimek umožňují naučit se ji snadněji, než se obecně předpokládá. A ten, kdo se naučí německy, učí se snadněji i jiným jazykům.

Toho jsou si vědomi i mnozí z našich studentů a studentek, kteří své získané znalosti změřili v olympiádě v německém jazyce.

Zde jsou výsledky:
1. místo obsadila Lucie Vrlová z 3. M
2. místo Dominika Muchová z 2. M
3. místo Renáta Hašpicová z 3. M

VÍTĚZKÁM blahopřejeme a VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu!

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE NĚMECKÉM

Příspěvek byl publikován 29.1. 2014