DEN TRADIČNÍCH ŘEMESEL V ENVI CENTRU PRO KRAJINU VE VYSOKÉM POLI

Naši žáci a učitelé oborů uměleckých řemesel předváděli své umění a zručnost na Dni řemesel v Environmentálním centru ve Vysokém Poli v pátek 6.9.2013.

Na základě vynikající spolupráce s Obecním úřadem ve Vysokém Poli a Environmentálním centrem pro krajinu v této obci jsme navázali na loňský rok a přispěli předváděním tradičního řemesla umělecko – kovářského a keramického. Hosté měli možnost sledovat naše studenty a učitele „na živo“ při práci a odvážnější si mohli řemeslo i vyzkoušet.

Mimo „naše“ řemesla mohli malí (žáci prvního stupně okolních základních škol) i velcí návštěvníci sledovat tradiční činnosti v nádherném prostředí. Jednalo se např. o „Ovčí vlnění“, kde děti zpracovávaly vlnu (čištění, praní, a česání, dále plstění, tkaní, spřádání vlny) a vyzkoušely si další práce našich předků. Za krásného počasí bylo možné shlédnout Vysoké Pole „Letem ptačím světem“ na ptačí pozorovatelně, sušení a moštování ovoce v šušárně a pečení placek v Pícníku. Prohlídka Envi centra byla zakončena zajímavým povídáním o magické hoře Klášťově. Pro všechny přítomné to bylo jistě báječné dopoledne.

Spolupráce s Vysokým Polem si velmi vážíme nejenom pro to, že je to letošní vítěz soutěže Vesnice roku ve Zlínském kraji. Nalézáme zde vždy dobré zázemí. Přejeme úspěch v celostátní soutěži Vesnice roku!

Příspěvek byl publikován 7.1. 2014