1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY SOŠ LUHAČOVICE

Dle platných zákonů a nařízení vyhlašuje SOŠ Luhačovice pro školní rok 2014/2015 1. kolo přijímacího řízení na všechny obory školy (mimo oborů vyžadujících talentovou zkoušku). Přijímací zkouška na obory s maturitní zkouškou MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY a INFORMAČNÍ SLUŽBY VE FIRMÁCH A INSTITUCÍCH se koná ve dnech 22. a 23. dubna 2014 formou SCIO testů. Výsledky přijímacího řízení pro obory gastronomie s výučním listem (KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, KUCHAŘ – KUCHAŘKA a ČÍŠNÍK – SERVÍRKA), které písemné přijímací zkoušky nekonají (přijetí pouze na základě výsledků na ZŠ), budou oficiálně zveřejněny 22. dubna 2014. Zároveň upozorňujeme na vyvěšená kritéria pro přijetí na jednotlivé typy studia. Bližší informace uvnitř článku. Dáváme na vědomí i skutečnost, že bude vypsáno další kolo přijímacího řízení na posledních několik míst v oborech  s talentovou zkouškou (umělecká řemesla).

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2014/15 (naleznete zde) je nutno zaslat do 15. 3. 2014.

Přehled všech oborů školy naleznete zde.

Pro soubor kritérií k přijetí na maturitní obory (pozn.: přijímané počty žáků jsou pouze orientační) klikněte na daný obor:
1) 63-41-M/01 MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY
2) 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY VE FIRMÁCH A INSTITUCÍCH

Společná kritéria jsou pro 1. kolo oborů s výučním listem (bez přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu na ZŠ) KUCHAŘ – ČÍŠNÍK, KUCHAŘ – KUCHAŘKA a ČÍŠNÍK – SERVÍRKA (zde).

Pokud budete mít ještě zájem navštívit naši školu, přístupná pro veřejnost je každý čtvrtek od 14:00 do 15:30, nejlépe po předchozí domluvě.

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR:
V oborech uměleckých řemesel jsou tato volná místa:

82-51-L/04 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KAMENE A KERAMIKY – ŠVP Design a tvorba keramiky – 2 volná místa
82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ – ŠVP Design a zpracování kovů – 1 volné místo
82-51-L/02 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA – ŠVP Design a zpracování dřeva – 1 volné místo

Další kolo přijímacího řízení pro tyto obory je bez SCIO testů (rozhoduje jen výsledek talentové zkoušky a prospěch na ZŠ z 8. třídy) a bude vyhlášeno ještě v únoru (bude se konat v měsíci březnu).

Sledujte proto naše AKTUALITY.

Kritéria pro obory UŘ jsou shodná s 1. kolem a naleznete je zde.

S dotazy se s důvěrou obracejte na tel. 577131067 nebo e-mail: vedeni@sosluhac.cz.

Příspěvek byl publikován 30.1. 2014