KRÁSNÉ VÍTĚZSTVÍ NAŠICH ŽÁKŮ – TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ V BECHYNI 2013

Naše studentky oboru Design a tvorba keramiky dosáhly na této prestižní mezinárodní soutěži skvělých výsledků: Michaela Vašíčková (4. roč.) – 1. místo v hlavní soutěži, Markéta Válková (2. roč.!) – 4. místo v hlavní soutěži. Tento výsledek svědčí o vynikající odborné připravenosti žáků naší školy!

V období listopadu je každoročně pořádána prestižní keramická mezinárodní Točířská soutěž, kterou pořádá SUPŠ Bechyně. Letošní 17. ročník probíhal ve dnech 7. – 8. listopadu. Jako každoročně se jej účastnili i studenti oboru Design a tvorba keramiky z naší školy. Letos to byly: Michaela Vašíčková (4. roč.) a Markéta Válková (2. roč.) za doprovodu jejich učitelky odborného výcviku Magdy Sudkové (pro zajímavost – vítězka této soutěže z r. 2005).

Na soutěž bylo pozváno celkem 11 škol z České republiky, 3 školy ze Slovenska, škola z rakouského Stoobu a bavorského Landshutu. Předsedou poroty byl sochař MgA. Patrik Proško. Soutěžním úkolem bylo vytvořit džbán a mísu na noze podle výkresu a výtvarně zpracovanou vázu podle vlastního návrhu. Mezinárodní soutěže se účastnilo 12 točířů ze šesti středních škol.

V hlavní soutěži, se stala nejlepší točířkou studentka Michaela Vašíčková ze Střední odborné školy Luhačovice, která o tři body přeskočila loňského vítěze, domácího Matěje Lanče. Další naše studentka Markéta Válková se umístila na vynikajícím čtvrtém místě přesto, že byla nejmladší soutěžící. Skvělými výsledky a úrovní dovedností našich děvčat – keramiček jsme velmi potěšeni. Srdečně gratulujeme a děkujeme jim i jejich odborným učitelům!!!

Krásným a zábavným zpestřením letošního ročníku byla soutěž „Slepý točíř“. V ní šlo o vytočení co nejširší keramické mísy poslepu. Zde obsadili přední pozice studenti ze SUPŠ Bechyně Matěj Lanč a Petr Čípa, na třetím místě se umístila Hana Kadlecová ze SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov.

Zatímco „naše děti“ soutěžily, my učitelé, jsme měli možnost setkat se a vyměnit si názory a zkušenosti s kolegy z jiných škol v rámci doprovodného programu, který byl také bezvadně připraven.

Na závěr vyslovujeme uznání pořadatelům soutěže a poděkování za bezchybnou přípravu celé akce!

Více o soutěži zde.

Příspěvek byl publikován 11.10. 2013