Aktivity knihovny 2020

CARPE LIBRIS OPĚT ZASAHUJE

Naše cesta započala slavnostním předáním pomyslného klíče knihovny od loňských maturantů (2019/2020), kteří se o knihovnu starali před námi. Tato pocta, nám svěřená, byla ovšem obrovská zodpovědnost. My jsme se jí však snažili uchopit nejsvědomitěji, jak jsme jen dokázali. I přes nepřízeň situace, týkající se pandemie Covidu-19, začalo naše fungování rychlým ponořením se do práce.

Náš nelehký úkol odstartoval rutinně, ale zároveň velice potřebně. Některými knihovníky poměrně neoblíbená práce spočívala v řazení knihovního fondu a kontrole jeho správnosti. Následovalo obalování knih spojené se štítkováním. Staré, poškozené obaly či štítky byly opraveny nebo nahrazeny novými. Nyní byla knihovna schopna uvítat první návštěvníky.

Jak jistě každý z nás ví, základní funkcí knihovny je poskytování výpůjčních služeb. Jako každá knihovna zařazená do Systému knihoven ČR, začala i ta naše poskytovat tuto důležitou službu. Otevřeno jsme měli dvakrát týdně o velké přestávce, vzhledem k časovým možnostem. Jedna z prvních nepřízní osudu nastala ve chřipkovém období, kdy většina z nás, knihovníků školní knihovny, onemocněla. Nejdelší zavření školní knihovny v historii této školy nastalo od března, kdy byly zavřeny školy v celé ČR.

Plánované akce v knihovně, které měly za cíl přilákat více studentů i pedagogů, se bohužel také nemohly uskutečnit. První plánovanou akcí bylo přichystání drobného občerstvení pro uživatele, kteří si přijdou vypůjčit dokument z fondu. Zábavnou formou jsme chtěli přichystat poznávací soutěž, jež by spočívala v poznávání fotografií z dětství našich učitelů. A mnoho dalšího…

A ačkoli nedošlo k rituálnímu předání pomyslného klíče ke školní knihovně, přebírá naši štafetu letošní 3. K. Nyní je úkol vedení školní knihovny zcela na jejich bedrech. Přejeme jim hodně úspěchů při provozu naší knihovny, ale samozřejmě i štěstí a zdraví v této nelehké době.

Moc nás mrzí, že se naše plány a sny, jak zlepšit chod naší knihovny neuskutečnily.