Aktivity knihovny 2019

Návštěva Zlínských knihoven

Dne 21. 11. 2019 se uskutečnila exkurze žáků 1. – 4. ročníku oboru Informační služby ve firmách a institucích v doprovodu p. učitele Kožely a p. učitelky Masařové do Krajské knihovny Františka Bartoše a Univerzitní knihovny Tomáše Bati ve Zlíně. V Krajské knihovně 1. – 3. ročník provázel pan Martin Ďurkáč, seznámil nás s pracovní náplní zaměstnanců jako je například akvizice, katalogizace, oprava poškozených dokumentů apod., také nám ukázal prostory, kde knihovna uchovává svůj fond a kam bychom se jinak nedostali. 4. ročník se zúčastnil přednášky na téma Knižní trh v ČR. V UTB nás pan Holík provedl skladovými prostory a jednotlivými patry knihovny. Následovala přednáška, která se zabývala Tomášem Baťou a průběhem Sametové revoluce ve Zlíně. Tuto přednášku nám odprezentoval zaměstnanec Informačního centra Tomáše Bati ve Zlíně. Nakonec jsme ještě měli možnost blíže se seznámit se systémem Koha, a to prostřednictvím prezentace, kterou si pro nás přichystali zaměstnanci knihovny.

Tato exkurze se vydařila a my už se těšíme na příští rok, kdy si ji opět budeme moct zopakovat.

žáci 1. – 4. K


Knihovny.cz aneb k čemu lze využít Centrální portál knihoven

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 nás navštívili dva pracovníci z MZK. Martin Krčál vede odbor vývoje Moravské zemské knihovny v Brně, kde se zabývá zejména rozvojem portálu Knihovny.cz. Působí také jako pedagog na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. Stojí také za vývojem nástrojů pro citování v Citace.com. Iva Zadražilová působí v odboru vývoje MZK v Brně, kde zajišťuje zejména školení systému Knihovny.cz v knihovnách a podílí se také na propagaci. Věnuje se také školení práce se zdroji a citování na vysoké škole Ambis a zabývá se i problematikou vzdělávání seniorů. Na toto téma obhájila doktorskou práci na Univerzitě Karlově. Celá beseda určená pro 1. – 3. ročník oboru Informační služby ve firmách a institucích trvala dvě vyučovací hodiny a povídali jsme si o portálu knihovny.cz. V první hodině nám pan Krčál pověděl obecně o portálu, o jeho funkcích, historii a využití. Ve druhé hodině jsme se rozdělili do dvou skupin, kde jsme si s oběma odborníky vyzkoušeli vše prakticky na našich školních počítačích. Ukázali jsme si, jak lehké je vyhledat si informace na výše jmenovaném portále, a také jsme zjistili spoustu věcí, které by nás ani nenapadlo, že je tam možné najít. Knihovny.cz není portál výhradně pro knihovníky, ale své si tam najde téměř každý. Vyhledávat v portále můžeme pomocí různých filtrů a specifikací, které nám zaručí nejpřesnější a nejoptimálnější výsledky.

Přednáška pro nás byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu užitečných věcí, které určitě využijeme v budoucím studiu i v práci.


SOUTĚŽ POŘÁDANÁ TŘÍDOU 3. K

V průběhu našeho třetího ročníku na SOŠ Luhačovice jsme se rozhodli naše spolužáky „navnadit“ ke čtení kánonu tím, že uspořádáme soutěž. Netýkalo se to jen maturitních ročníků, nýbrž všech studentů naší školy. Soutěž spočívala v tom, že účastníci měli za úkol uhodnout na základě indicií v podobě obrázků, které nakreslily dvě spolužačky z naší třídy jednotlivé názvy děl. Celá soutěž se tematicky odehrávala ve školní knihovně.

Za všechny zúčastněné byly vybrány tyto žákyně, kterým byl předán diplom a drobné odměny:

  1. Terezie Nováková, 2. K
  2. Gabriela Fricová + Natálie Fašinová, 2. K
  3. Markéta Psotková + Anna Mahdalová, 1. K

Děkujeme všem ostatním žákům za zájem a těšíme se na vás příští rok u druhého kola.

CARPE LIBRIS


V pátek 12. dubna 2019 proběhla v Kongresovém sále DM přednáška příslušníka HZS ZL kraje. Cílem přednášky bylo seznámení maturantů s požární ochranou a bezpečností práce v paměťových institucích. Prezentované informace jsou součástí přípravy k maturitní zkoušce z odborných předmětů.


Dne 13. února 2019 k nám z Moravské zemské knihovny v Brně přijela PhDr. Martina Machátová s výborně připraveným kurzem a praktickými cvičeními pro žáky naší školy. Vše probíhalo ve dvou oddělených blocích pro žáky 3. a 4 ročníku. Nejprve byla prezentovaná teorie (dělení databází,
nač si mají žáci dávat pozor při přípravě rešerše, logické operátory, znaky
pro rozšíření apod.) Vzhledem k tomu, že ve 4. ročníku odevzdávají žáci i
písemnou maturitní práci, zaměřila se také na informační zdroje, které se
jim mohou hodit pro vyhledávání literatury k závěrečné práci: Google
Knihy, Google Scholar, Knihovny.cz, oborová brána KIV a repozitář e-LIS
(praktické ukázky vyhledávání, stahování vybraných záznamů, generování
citací v uvedených zdrojích), informace o českých databázích a důležitých zahraničních portálech. Žáci obdrželi podklady v papírové podobě včetně odkazů na elektronické prezentace.