Aktivity knihovny 2018

Exkurze Zlín

Dne 25. října 2018 se studenti oboru Informační služby ve firmách a institucích zúčastnili exkurze, která zahrnovala odborné přednášky v Krajské knihovně Františka Bartoše a Univerzitní knihovně Tomáše Bati ve Zlíně. Téma přednášky bylo pro žáky 3. a 4. ročníku zaměřeno na psaní seminární práce, Time management. Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali prohlídku, jak veřejných prostor, tak i míst kam se veřejnost běžně nedostane.
Po skončení programu na KFB, jsme se přesunuli do knihovny UTB. Zde 4. ročník pokračoval v tématu seminárních prací, konkrétně citacemi a jak „na to“. 3. a 2. ročník se seznámil s akcemi knihoven a 1.  ročník pokračoval v prohlídce prostor univerzitní knihovny včetně odborného výkladu.
Po ukončení všech akcí jsme měli chvíli volna, kterou jsme využili k obědu a odpočinku.
Nakonec jsme se sešli na vlakovém nádraží, kde jsme navštívili Revolution train – Protidrogový vlak. Zde nás čekal příběh mladých lidí závislých na drogách, tento příběh nás dostal do kolen, protože byl podle skutečné události. V 8 vagónech jsme poznali vždy část příběhu, vyzkoušeli si výslech člověka, který prodává drogy, viděli nasimulované doupě narkomana. Ačkoliv příběh dopadl dost optimisticky, zanechal v nás určitý zážitek a donutil nás přemýšlet.
Moc bychom chtěli poděkovat zaměstnancům knihoven, za to že nám věnovali svůj volný čas a pomohli nám se zase posunout o kousek dál. Také chceme poděkovat paní učitelce Kláře Masařové a panu učiteli Jakubovi Koželovi.

Tomáš Pakhoffer, 4. K


Exkurze do Brna 2018

V úterý 5. 6. 2018 jsme se my, sedm vybraných žáků z 1., 2. a 3. K, vydali školním autem do Brna, kde jsme navštívili Ústřední knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zde nás čekala přednáška o starých tiscích, jež knihovna vlastní. Knihy jsme si mohli prohlédnout a v rukavicích dokonce i prolistovat. Všichni jsme z toho byli nadšení, a taky z celé knihovny. Jakmile jsme se odtrhli od starých tisků a opustili celou instituci, rozhodli jsme se prohlédnout si památky krajského města Jihomoravského kraje. První zastávkou se stalo Moravské náměstí, jehož dominantou je velká bronzová socha Jošta Lucembuského. Kůň s jezdcem je umístěn na prostranství vedle kostela sv. Tomáše a Moravská galerie. Následně jsme navštívili kostel sv. Jakuba, který je významnou duchovní památkou Brna. Po prohlídce kostela jsme zavítali na náměstí Svobody, na kterém se nachází Brněnský orloj ve tvaru projektilu s hodinovým strojem uvnitř, vypouštějící každý den v 11:00 hodin kuličku, což jsme bohužel nestihli. Zde nás bohužel zasáhl tak silný déšť, že se i brněnské ulice změnily v řeky. Počkali jsme v obchodním centru Rozkvět, až přestane pršet a následně vyrazili na další místo. V plánu jsme měli i cestu na hrad a pevnost tvořící dominantu města Brna – Špilberk, ale kvůli nepřízni počasí se nekonala, a tak byl Zelný trh, kde se prodává ovoce, zelenina, květiny aj., naší poslední zastávkou. Pro jistotu si pár z nás koupilo velmi zajímavé pláštěnky ve tvaru melounu a pak už jsme mohli jít zpět k autu. Následně už nás čekala jen cesta zpět do Luhačovic. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce Kláře Masařové. Výlet se nám moc líbil, rozhodně bychom se nebránili další takové akci.

 


Březen, měsíc internetu: „e-soutěž“
Vyhlášení výsledků soutěže